ÁSZF

SZERZŐDÉS

Jogi szempontból a webáruházban leadott megrendelések (elektronikus megrendelőlapok) nem írásban, hanem ráutaló magatartás (egy ikonra klikkelés) formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek.

A szerződés kötés nyelve a magyar.

A HOMEPIAC webshopban történő vásárlás útján létrejött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, azt a Szolgáltató nem iktatja.

Szerződő felek A https://www.homepiac.hu/  webcímen történő megrendeléssel jelen szerződésben foglalt feltételekkel szerződés jön létre Stenzel Zsuzsanna E.V.(továbbiakban: szolgáltató) és a megrendelést leadó személy, mint vevő (továbbiakban vásárló) között. A vásárló a megrendelés jóváhagyásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen szerződésben foglaltakat.

AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

Szolgáltató a rendelés leadása után 3 órán belül de legkésőbb 48 órán belül automatikus visszaigazolást küld vevőnek, mely tartalmazza a rendeléssel kapcsolatos információkat. Amennyiben a visszaigazolás elmarad, vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól.

A Szolgáltató a Vásárlót az ajánlat elfogadásáról és az adásvételi szerződés létrejöttéről a megrendelés kiszállítását megerősítő e-mailben tájékoztatja legkésőbb a megrendelés megérkezésének visszaigazolásától számított 3 (három) munkanapon belül. A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha a megrendelés megérkezésének visszaigazolásától számított legkésőbb 3 (három) munkanapon belül a kiszállítás megkezdéséről nem kap visszaigazolást.

A Szerződés alapján a Szolgáltató köteles a megrendelt terméket a Vásárlónak eladni és annak a Vásárló részére történő kiszállításáról gondoskodni, a Vásárló pedig köteles a vételárat és a szállítási költséget Szolgáltató részére megfizetni és a terméket átvenni.

Az üzemeltető adatai: Név: Stenzel Zsuzsanna Éva Nyílvántartási száma:53762102 Székhely: 8785, Zalakoppány, Kanizsa út 3. Tevékenységek: – 472901 – Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem m. n. s. 478901 – Egyéb áruk piaci kiskereskedelme Adatváltozás nyílvántartásba vétele: .

A Vásárló a megrendelt termék felett tulajdonosként a termék komissiózásának napján jogosult rendelkezni. A Szerződés megszűnik a Szolgáltató és a Vásárló szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítésével. A Szerződést megszünteti, ha a Szolgáltató vagy a Vásárló elállási jogát gyakorolja.

Ha a megrendelt termék a kiszállítás időpontjában nincs készleten és a Vásárló a hiányzó terméken kívül további terméket nem rendelt, úgy a Szolgáltató törli a megrendelést. Ha a megrendelt termékek közül a kiszállítás időpontjában egy vagy több termék nincs készleten, akkor a Szolgáltató a szállítható termékeket küldi meg a Vásárló részére. A Szolgáltató a nem szállítható termékekről, valamint a megrendelés esetleges törléséről a megrendelés megérkezésének visszaigazolásától számított 3 (három) munkanapon belül e-mailben tájékoztatja a Vásárlót. Amennyiben a Vásárló a nem szállítható termék vételárát már megfizette, azt a Szolgáltató haladéktalanul visszatéríti a Vásárló részére.

A HOMEPIAC webshop által nyújtott szolgáltatások igénybevételének, valamint a Vásárló és a Szolgáltató közötti Szerződés létrejöttének feltétele, hogy a Vásárló tudomásul vegye és – az erre szolgáló jelölőnégyzetek kipipálása útján – kifejezetten elfogadja az ÁSZF rendelkezéseit, valamint a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat. Az Adatkezelési Tájékoztató elérhető és letölthető az alábbi oldalról: https://homepiac.zala24.com/adatvedelmi-nyilatkozat.

MEGRENDELÉS

A vásárló a megrendelés jóváhagyásával elismeri, hogy jelen szerződési feltételeket megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A vásárló köteles adatait a valóságnak megfelelően megadni. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő valamennyi kárért a vásárló felel. A nyilvánvalóan hamis vagy hibás regisztrációt a szolgáltató jogosult törölni.

A megrendelésről a Szolgáltató a vásárló részére e-mailben a rendszer által automatikusan generált visszaigazolást küld. A visszaigazolás tartalmazza a megrendelés azonosító számát. Utóbb erre az azonosító számra hivatkozva fordulhat a vásárló a szolgáltatóhoz. Ez a visszaigazolás azonban még csak a vásárló megrendelésének megérkezését igazolja, és nem jelenti azt, hogy a termék kapható.

A vásárló a megrendelés feladásával hozzájárul a megrendelésével kapcsolatos E-számla kiállításához és annak a vásárlóhoz való elektronikus továbbításához.

RENDELÉSI INFORMÁCIÓK

A vásárlás regisztráció nélkül nem lehetséges. Amennyiben a vásárló előzetesen nem regisztrált, rendelés feladásával adatai a szolgáltató adatbázisában automatikusan rögzítésre kerülnek.

Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 3 – 5 munkanapon belül, amennyiben az adott termék vagy szolgáltatás lapján külön erre vonatkozólag eltérés nincs feltüntetve. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítésre kizárólag a vásárlóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!

RENDELÉS MENETE

 1. Regisztráció
 2. Válassza ki a termékeket, melyeket meg szeretne vásárolni és tegye be őket a kosárba, a ˝kosárba˝ gomb segítségével.
 3. A kosár oldalon módosíthatja a rendelés tételeit és azok mennyiségét, majd a „fizetés” gomb segítségével a pénztárba jut.
 4. A fizetés oldalon megadhatja a fizetési adatait és fizetési módot választhat.
 5. A rendelés áttekintése oldalon ellenőrizze a rendelés adatait, ha mindent rendben talál kattintson a „megrendelem” gombra, ezzel véglegesítve a rendelést.
 6. Rendszerünk a megrendelésről egy automatikus levelet küld Önnek, melyben található rendelési számra hivatkozva érdeklődhet megrendelésével kapcsolatban elérhetőségeink bármelyikén.

ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI JOG

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés

esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Az elállási

határidő a termék átvételekor kezdődik, illetve szolgáltatás esetén a szerződéskötéskor. Ön az elállási jogát a szerződés

megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az impresszum és akapcsolatok menüben felsorolt elérhetőségek valamelyikére. Elállási szándékát telefonon is bejelentheti.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

AZ ELÁLLÁS/FELMONDÁS JOGHATÁSAI

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül vissza kell juttatnia a termékeket. Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézehzvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazzuk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulásást adja; e visszatéritési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkentés megtérítését.

A FOGYASZTÓT MEGILLETŐ ELÁLLÁSI ÉS FELMONDÁSI JOG ALÓLI KIVÉTELEK

45/2014. (II. 26) Korm. rendelet 29. § (1) e) pontja ilyen kivételnek kimondja:

„olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza”

Ennek értelmében az egészségvédelmi és higiéniai szabályokat betartva bontott vagy sérült csomagolású terméket nem áll módunkban visszavenni!

Az elállási jogot részletesen a 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet szabályozza, melyet itt elolvashat.

TERMÉKKÍNÁLAT LEÍRÁSA

Bio- és konvencionális élelmiszerek

TERMÉKEK, ÁRAK, AKCIÓK

A termékek leírása és ára a termékek adatlapján olvasható. Az ár forintban értendő és az ÁFA-t tartalmazza. Az árak esetleges hibás feltüntetése, elírása esetén a szolgáltató jogosult azok kijavítására. Ha valamelyik termék vagy annak ára elírás vagy rossz információ alapján hibásan került feltüntetésre, a szolgáltató jogosult a megrendelést törölni, kivéve, ha az eltérés elenyésző.

A honlapon feltüntetett akciók érvényessége azon megrendelésekre terjed ki, melyek az akciós áron lettek leadva, maximálisan 10 napon belüli kiszállítással. Akciós termékek esetén az akció időtartama visszavonásig érvényes. Mindenkori akcióinkat megtekintheti a Jelenlegi AKCIÓK lapunkon.

Amennyiben egy termék készlethiány miatt nem kapható, a szolgáltató a vásárlót tájékoztatva törölheti a megrendelésből. A vásárló ezen esetben telefonos vagy elektronikus (e-mail, sms) formában tájékoztatást kap, megrendelésétől elállhat. A rendeléstől való elállást a vásárlónak mindenképpen jeleznie kell!

SZÁLLÍTÁS

A szolgáltató

A vásárló a szolgáltató szállítási és fizetési információk lapján kaphat felvilágosítást.

FIZETÉSI MÓDOK

A termék ellenértékének megfizetése az alábbiak szerint történhet:

Futárszolgálattal (GLS/DPD) történő szállítás esetén a vásárló bankkártyás fizetéssel, Pay Pal-al vagy átutalással előre tudja kiegyenlíteni a megrendelés összértékét.

SZÁMLA

A szolgáltató minden megrendelésről ÁFÁ-s számlát állít ki kizárólag a regisztráló vásárló (pl. magán személy, cég) nevére és címére. A szolgáltató a kiállított számlát a regisztráló vásárló címére küldi el, kiszállítás esetén az átvételt követően vagy azzal egy időben, automatikusan. Amennyiben a szolgáltató számlát állított ki és a vásárló helytelenül adta meg címét és ezen okból nem kapta meg az számláját, ezért a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

GARANCIA, SZAVATOSSÁG

 1. Termékszavatosság

A szolgáltató kizárólag új, bontatlan csomagolású termékeket értékesít. A szavatossági idő terméktípustól függően változó.

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ön a HOMEPIAC hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben termékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania, ezért javasoljuk, hogy még a termék szavatossági idejének lejárta előtt jelezze igényét!

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári

Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás

számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve

nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja,

illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt,

vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon

belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl

kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő…., de legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele,

ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után

azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

Az Interneten keresztül történő vásárlás esetén feltételezhető, hogy a vásárló ismeri az Internet lehetőségeit és korlátait, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és az előforduló hibákra.

A szolgáltató nem felel az internetes hálózat esetleges műszaki hibáiból, a kommunikációs eszközök esetleges meghibásodásából, bármely szoftver vagy program meghibásodásából, esetleges technikai meghibásodásokból eredő károkért.

A szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy kizárólag előzetes fizetés esetén szolgálja ki, vagy egyáltalán ne szolgálja ki azokat a vásárlókat, akik rendszeresen nem tartják be jelen szerződésben foglalt feltételek vagy más módon kárt okoznak a szolgáltatónak.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A szolgáltató jogosult jelen szerződés feltételeit bármikor egyoldalúan, indoklás és külön értesítés nélkül megváltoztatni, módosítani. Jogosult továbbá a termékek árát és a szállítási határidőket is megváltoztatni, módosítani. A változtatások a  web áruházban való közzététel időpontjától hatályosak. Adott megrendelésre a megrendeléskor érvényben lévő vásárlási feltételeket kell alkalmazni.

KUPON

A webshopunkban a HOMEPIAC. által közvetlenül és partneri együttműködés keretében közvetetten kibocsájtott kuponok használhatók fel. Egy kupon vagy százalékos vagy fix összegű kedvezményre jogosíthat. A fix összegű kupon minden esetben bruttó értékben és forintban értendő. Az online kupon nem váltható át pénzre, nem adható vissza belőle pénz, vagyis, ha a vásárlás értéke nem éri el a kupon mértékét, akkor az egész kupon felhasználásra kerül. A felhasznált kupon kódja megjelenik a visszaigazoló e-mail-ben. A lejárt vagy felhasznált kupon újra nem használható. A nem névre szóló kuponok átruházhatóak, de a névre szóló egyedi kedvezmények átruházása szigorúan tilos. A kupon kedvezmény más kedvezménnyel nem vonható össze. Az online kupon többszörösítése, utánképzése, másolása, hamisítása tilos! A Szolgáltató nem vállal felelősséget a webáruház részéről a kupon elfogadására, a kuponnal igénybe vehető szolgáltatásra, termékre, a kupon jogosulatlan felhasználása esetén!

A kupon felszanálása

Kupont a Kosár tartalmának ellenőrzésekor, a fizetési adatok megadásával egyidejűleg lehet beváltani. A Kuponkód mezőbe kell az online kupon kódját beírni, majd a „Kupon beváltása” gombra kattintva lehet a kedvezményt érvényesíteni. Ha mégsem szeretnénk a rendelésnél a kupont beváltani, a kupon sorában található „Eltávolítás” gombbal törölhetjük azt. Ilyen esetben a kupon később felhasználható marad.

Szállítás: Webshopunk a rendeléstől számított 5-10 munkanapon belül vállalja a szállítást futárcégen illetve postán keresztül.

Panaszkezelés, jogérvényesítés, vitarendezés

A Vásárló a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek a termék fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Postai úton: 8785 Zalakoppány Kanizsa út 3.

Elektronikus formában: e-mail: service@hompiac.hu

Telefonon: +36 30 459 72 82 vagy +36 30 660 9613

A Vásárló szóbeli panaszát a Szolgáltató azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja azt. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel és annak egy másolati példányát, valamint a panaszra adott érdemi válaszát a panasz beérkezésétől számított 30 napon belül megküldi a Vásárlónak.

A Vásárló írásbeli panaszát a Szolgáltató a beérkezését követő harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A szolgáltató jogosult jelen szerződés feltételeit bármikor egyoldalúan, indoklás és külön értesítés nélkül megváltoztatni, módosítani. Jogosult továbbá a termékek árát és a szállítási határidőket is megváltoztatni, módosítani. A változtatások a  web áruházban való közzététel időpontjától hatályosak. Adott megrendelésre a megrendeléskor érvényben lévő vásárlási feltételeket kell alkalmazni.

 Adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségei

Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

 • A Kosár tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető.
 • A személyes adatok, továbbá a mentett postai címek bármikor ellenőrizhetőek, megváltoztathatóak bejelentkezés után az Adatmódosítás menüpontban.
 • A megrendelés adatai a megrendelést lezáró áttekintő lépés során a Kosár alján megjelenő Vissza gomb segítségével módosíthatóak.

ÁSZF Barion

Hasznos információk a webáruházak Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) kialakításához

Az alábbiakban néhány hasznos információt, illetve jó tanácsot gyűjtöttünk össze arról, hogy egy webáruházat működtető vállalkozásnak milyen szempontokat érdemes figyelembe vennie webshopja ÁSZF-jének megalkotása során. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.”

Fogalom:

Általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet az alkalmazója több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg.

ÁSZF szerződéses tartalommá válása:

Az általános szerződési feltétel akkor válik a szerződés részévé, ha alkalmazója lehetővé tette, hogy a másik fél annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje, és ha azt a másik fél elfogadta.

Külön tájékoztatni kell a másik felet arról az általános szerződési feltételről, amely lényegesen eltér a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól, kivéve, ha megfelel a felek között kialakult gyakorlatnak. Külön tájékoztatni kell a másik felet arról az általános szerződési feltételről is, amely eltér a felek között korábban alkalmazott feltételtől. Az ilyen feltételek akkor válnak a szerződés részévé, ha azokat a másik fél a külön tájékoztatást követően kifejezetten elfogadta.

Az a feltétel, amely a vállalkozást a szerződés szerinti főkötelezettsége teljesítéséért járó ellenszolgáltatáson felül további pénzbeli követelésre jogosítja, akkor válik a szerződés részévé, ha azt a fogyasztó – külön tájékoztatást követően – kifejezetten elfogadta. 

Webáruházak ÁSZF-je:

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.) értelmében a webáruház üzemeltetője az ÁSZF-et köteles oly módon hozzáférhetővé tenni, amely lehetővé teszi az igénybe vevő számára, hogy tárolja és előhívja azokat. 

Az ÁSZF tárolhatósága biztosított, ha a fogyasztó

 • a honlap tartalmát teljes egészében lementheti számítógépére (mentés lehetősége biztosított), illetve
 • a honlap teljes tartalmát kinyomtathatja (kinyomtatás lehetősége biztosított), vagy
 • az ÁSZF-et egy külön fájlformátumban („pdf” vagy „doc”) letöltheti számítógépére (letöltés lehetősége biztosított). 

Webáruházak tájékoztatási kötelezettsége:

Az Ektv., valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) számos tájékoztatási kötelezettséget ír elő a webáruházak számára.

Ilyen tájékoztatás kötelezettséget előíró rendelkezések találhatóak például az Ektv. 4. és 5. §-aiban, illetve a Korm. rendelet 11. és 15. §-aiban. A vállalkozás a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében előírt tájékoztatást – világos és közérthető nyelven – a fogyasztóval közli, vagy azt a fogyasztó számára elérhetővé teszi az alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek megfelelő módon. A tartós adathordozón rendelkezésre bocsátott tájékoztatásnak olvashatónak kell lennie. Ha a távollevők közötti, elektronikus úton kötött szerződés a fogyasztó számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, a vállalkozás egyértelműen és jól látható módon, közvetlenül a fogyasztó szerződési nyilatkozatának megtétele előtt felhívja a fogyasztó figyelmét a 11. § (1) bekezdés a), e), f), p), q) és r) pontjában meghatározott információkra.

Egy webshopban kötött szerződés megkötését követően – ésszerű időn belül, de a termék adásvételére irányuló szerződés esetén legkésőbb az átadáskor, a szolgáltatásnyújtására irányuló szerződés esetén legkésőbb a szolgáltatás teljesítésének megkezdésekor – a vállalkozás köteles tartós adathordozón visszaigazolást adni a fogyasztónak a megkötött szerződésről. A visszaigazolás tartalmazza a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében meghatározott tájékoztatást, kivéve, ha azt a vállalkozás már a szerződés megkötése előtt tartós adathordozón a fogyasztónak megadta.

Az ÁSZF tartalma:

A fentebb kifejtettek alapján tehát a vállalkozás számos dologról köteles tájékoztatást nyújtani a fogyasztó számára. Figyelemmel arra, hogy a legtöbb, kötelezően nyújtandó információ független a webáruházban forgalmazott termékektől (például az üzemeltető adatai), ezért az ÁSZF lehetőség arra, hogy a vállalkozás a tájékoztatási kötelezettsége alá eső adatok java részéről az előírt módon informálhassa a fogyasztót.

A szerződés tartalmi elemei (értelemszerű korlátok között) szabadon állapíthatóak meg. Erre tekintettel a Mintawebáruház csupán néhány főbb területet sorol fel, amelyek ÁSZF-ben történő rögzítését megfontolni javasolja a vállalkozások számára. Ilyen főbb területek például:

 • a cég fontosabb adatai, elérhetőségei;
 • a webáruház használatával, a megrendelési folyamattal kapcsolatos információk (például regisztráció, megrendelés menete, a szerződés írásba foglalt-e, szerződéskötés nyelve, sor kerül-e iktatásra, adatbeviteli hibák javítása, ajánlati kötöttség és visszaigazolás stb.)
 • szállítási és fizetési feltételek;
 • elállási jogról való tájékoztatás;
 • jótállásról, kellékszavatosságról és termékszavatosságról való tájékoztatás;
 • jogérvényesítési lehetőségek (ideértve a békéltető testülethez fordulás lehetőségét is).

Meg kívánjuk jegyezni, hogy a Korm. rendelet 1. mellékletében „Elállási/Felmondási mintatájékoztató”, míg a 3. mellékletében „A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató” található.

További hasznos információk:

Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a távollevők közötti, elektronikus úton kötött szerződés a fogyasztó számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, a vállalkozás köteles gondoskodni arról, hogy a fogyasztó a szerződési nyilatkozatának megtételekor kifejezetten tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a nyilatkozat megtétele gomb vagy hasonló funkció aktiválásával jár, a gombot vagy a hasonló funkciót könnyen olvasható módon fizetési kötelezettséggel járó megrendelés vagy ennek megfelelő, egyértelműen megfogalmazott felirattal kell ellátni, amely jelzi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a vállalkozás javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után. Ha a vállalkozás nem tett eleget ezen kötelezettségének, a szerződés semmis. A semmisségre csak a fogyasztó érdekében lehet hivatkozni.

close

Heti "Zöldtippek" ingyen

IIratkozz fel a magvan hírlevélre és szerezd be ingyenes workshopunkat a csíráztatásról és a mikrozöld nevelésről

Iratkozz fel a gyógyteák hírlevelünkre és szerezd be az ingyenes listát a hatásokkal!